Akty prawne

Rozp. MEN – 11 grudzień 2002 – ramowy statut PPP

Rozp. MEN – 17 listopada 2010 – ramowy statut. PPP – zmieniające

Rozp. MEN – 1 luty 2013 – zasady działania PPP

Rozp. MEN – 23 kwiecień 2013 – zaj. rew-wych

Rozp. MEN – 30 kwietnia 2013 – pomoc psych-ped

Rozp. MEN – 10 czerwca 2015 – szczeg. warunki i spoób oceniania …

Rozp. MEN – 25 czerwca 2015 – warunki i sposób przepr. spr, egz

Rozp. MEN – 24 lipca 2015 – warunki organizow kszt. niepełnospr.

Rozp. MEN – 18 sierpnia 2015 ws. przeciwdziałania narkomanii

Rozp. MEN – 21 grudnia 2016 – warunki i sposób przepr. egz gim, matur

Rozp. MEN – 1 sierpień 2017 – egzamin ósmoklasisty

Rozp. MEN – 3 sierpień 2017 – ocenianie, klasyfikow. i promow uczniów

Rozp. MEN – 9 sierpień 2017 – pomoc pp

Rozp. MEN – 9 sierpień 2017 – indywidualny program, tok nauki

Rozp. MEN – 9 sierpień 2017 – naucz. ind.

Rozp. MEN – 9 sierpień 2017 – warunki organizow. kszt. niepełnospr.

Rozp. MEN – 5 września 2017 – ośrodki koord-reh-opiek

Rozp. MEN – 24 sierpnia 2017 – wczesne wspomaganie

Rozp. MEN – 25 sierpień 2017 – szczeg. warunki i sposoby oceniania – zmieniające

Rozp. MEN – 25 sierpnia 2017 – zasady działania PPP – zmieniające

Rozp. MEN – 28 sierpnia 2014 – naucz. ind.

Rozp. MEN – 28 sierpnia 2017 – indyw. naucz. – zmieniające

Rozp. MEN – 28 sierpnia 2017 – pomoc psych-ped – zmieniające

Rozp. MEN – 28 sierpnia 2017 – warunki organizow kszt. niepełnospr. – zmieniające

Rozp. MEN – 7 września 2017 – orzeczenia

Ustawa – 4 listopad 2016 – Za życiem

Ustawa – 14 grudzień 2016 – prawo oświatowe 2016

Ustawa – 14 grudzień 2016 – przepisy wprowadzające ustawę