Artykuły i opracowania

Etapy rozwoju mowy dziecka od urodzenia do szóstego roku życia

WIEK W MIESIACACH ROZWÓJ MOWY W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA 0 -1 miesiąc Pierwszym  sygnałem głosowym tuż po urodzeniu jest płacz dziecka; Po przez płacz  dziecko komunikuje się z otoczeniem,  komunikuje swoje potrzeby( głód, ból, zimno); Płacz jest również ćwiczeniem narządu oddechowego; 2 -3 miesiąc Pojawiają się wokalizacje pierwszych samogłosek, oraz dźwięki „gardłowe” „k,g,ch”( jest to...

czytaj

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zobacz prezentację

czytaj

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zobacz prezentację

czytaj