Dział szkół ponadpodstawowych

PROPONUJEMY:

I. DLA UCZNIÓW

na terenie Poradni:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe,
 • indywidualne rozmowy psychologiczne
 • indywidualną terapię Biofeedback – zał. 4,
 • działalność profilaktyczną oraz konsultacje.

na terenie szkoły:

 • poradnictwo edukacyjne – zał. 1
 • działalność profilaktyczną zał. 1

II. DLA NAUCZYCIELI

 • indywidualne konsultacje na terenie Poradni i Szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność informacyjno-szkoleniową – zał. 3

III. DLA RODZICÓW

 • indywidualne konsultacje na terenie Poradni i Szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność informacyjno-szkoleniową – zał. 2

Osoby prowadzące  Dział Szkół Ponadgimnazjalnych:

mgr Agnieszka Haluch – pedagog, doradca zawodowy,

mgr Agnieszka Bukowska – psycholog.