Oferta logopedyczna

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/19 PROPONUJE:

I. dla dzieci :

wspieranie rozwoju dziecka młodszego i ucznia poprzez:

 • diagnozę logopedyczną małych dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy,
 • diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy,
 • indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci 2,3,4 letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli,
 • terapię logopedyczną dla dzieci szkolnych nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie szkół,
 • grupowe zajęcia stymulujące rozwój mowy dla dzieci 2,3 letnich,
 • diagnozę i terapię logopedyczną w punkcie konsultacyjnym Poradni w Szkole Podstawowej w Bobowej.

Diagnoza i terapia logopedyczna odbywają się na wniosek rodzica /prawnego opiekuna/. Wniosek składany jest osobiście lub telefonicznie przez rodzica / prawnego opiekuna/ w sekretariacie Poradni.

II. dla rodziców:

wspieranie rodzica w edukacji jego dziecka poprzez:

 • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców dzieci z zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy,
 • instruktaż logopedyczny dotyczący wspomagania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka,
 • szkolenia logopedyczne dla rodziców na terenie przedszkoli (zał. nr 2 w ofercie dla przedszkoli).

III. dla nauczycieli, pedagogów, logopedów:

wspieranie logopedów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych w realizacji kształcenia uczniów z zaburzeniami w komunikacji językowej poprzez:

 • grupę wsparcia dla logopedów z przedszkoli i szkół z rejonu działania Poradni (zał. nr w ofercie logopedycznej)
 • konsultacje logopedyczne dla nauczycieli i logopedów na terenie Poradni (po wcześniejszym ustaleniu terminu),
 • szkolenia logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli (zał. nr 5 w ofercie dla przedszkoli)

 

LOGOPEDZI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:

mgr Edyta Romaszko – logopeda

mgr Monika Trznadel – logopeda