Oferta: PPP Biecz

Wczesne wspomaganie rozwoju

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach – Filia w Bieczu informuje o możliwości wykonania badań diagnostycznych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i innych niepełnosprawnościach. Diagnoza obejmuje dzieci od pierwszych miesięcy życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole. Po przeprowadzonej diagnozie, w zależności od uzyskanych wyników,  istnieje możliwość otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie...

zobacz

Oferta dla przedszkoli

PROPONUJEMY  DZIECIOM Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną Program badań przesiewowych dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym Program badań przesiewowych mowy Badania przesiewowe słuchu wg programu „Słyszę” Badania przesiewowe wzroku wg programu „Widzę” Trapię zaburzeń mowy Terapię dzieci z deficytami rozwojowymi Terapię zaburzeń zachowania i emocji   PROPONUJEMY  NAUCZYCIELOM Konsultacje na terenie przedszkola lub Poradni Udział w...

zobacz

Oferta dla szkół podstawowych

Nasza placówka obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież szkolną, ich rodziców oraz nauczycieli. Współpracując z rodziną, szkołą i środowiskiem poszukujemy jak najlepszych rozwiązań problemów, z którymi Państwo się do nas zwracają. Dzieci i młodzież można zgłaszać do Poradni na wniosek rodziców oraz dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą rodziców dziecka/ucznia). Proponujemy: I. dla uczniów:...

zobacz

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

OFERTA  DLA  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH trudności w nauce trudności wychowawczych wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu zaburzeń mowy zaburzeń emocjonalnych doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm) dzieci przewlekle chorych uczniów wybitnie uzdolnionych   PROPONUJEMY   UCZNIOM diagnozę psychologiczną i pedagogiczną diagnozę dysleksji rozwojowej badania w kierunku ustalenia predyspozycji...

zobacz

Oferta gabinetu logopedycznego

Działalność diagnostyczna pełne badania logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami mowy kontrolne badania rozwoju mowy – dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem oceny prawidłowego rozwoju mowy badania przesiewowe mowy – oceniające rozwój mowy (na terenie przedszkola, szkoły) realizacja programu diagnostycznego „Słyszę” – w grupie dzieci 6-8 letnich   Działalność terapeutyczna...

zobacz