Oferta dla przedszkoli

PROPONUJEMY  DZIECIOM

 • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • Program badań przesiewowych dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Program badań przesiewowych mowy
 • Badania przesiewowe słuchu wg programu „Słyszę”
 • Badania przesiewowe wzroku wg programu „Widzę”
 • Trapię zaburzeń mowy
 • Terapię dzieci z deficytami rozwojowymi
 • Terapię zaburzeń zachowania i emocji

 

PROPONUJEMY  NAUCZYCIELOM

 • Konsultacje na terenie przedszkola lub Poradni
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych lub zespołów samokształceniowych
 • Organizowanie sieci współpracy nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom
 • Wspomaganie szkoły w działaniach poprawiających jakość jej pracy

 

PROPONUJEMY RODZICOM

 • Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
  • rozwoju i zaburzeń mowy
  • dzieci przewlekle chorych
  • dzieci wybitnie uzdolnionych
 • Udział pracowników Poradni w zebraniach i spotkaniach z rodzicami
 • Spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami

 

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 17.00
w piątek od 8.00 – 14.00