Oferta gabinetu logopedycznego

Działalność diagnostyczna

 • pełne badania logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami mowy
 • kontrolne badania rozwoju mowy – dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem oceny prawidłowego rozwoju mowy
 • badania przesiewowe mowy – oceniające rozwój mowy (na terenie przedszkola, szkoły)
 • realizacja programu diagnostycznego „Słyszę” – w grupie dzieci 6-8 letnich

 

Działalność terapeutyczna

 • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy (dla dzieci z mową niedojrzałą)
 • korygowanie wad wymowy
 • usprawnianie mowy dziecka z opóźnionym rozwojem lub deficytami rozwojowymi
 • terapia zaburzeń mowy

 

Działalność profilaktyczno-edukacyjna

wczesne wspomaganie – dotyczy dzieci do 5 r. ż.

 • diagnozowanie rozwoju mowy
 • porady, konsultacje dla rodziców na terenie poradni
 • stymulacja rozwoju mowy lub zapobieganie powstawaniu zaburzeń – zajęcia terapeutyczne

opieka logopedyczna nad dzieckiem pod kątem gotowości szkolnej

 • program badań przesiewowych: ocena stanu rozwoju mowy
 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców– dotyczące stanu rozwoju mowy dziecka
 • spotkania instruktażowe z nauczycielami – dotyczące sposobu postępowania z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej
 • badania przesiewowe słuchu fizycznego

współpraca z rodzicami

 • pogadanki, prelekcje (na terenie szkół i przedszkoli)
 • konsultacje w ramach zebrań z rodzicami (na terenie szkół i przedszkoli)
 • poradnictwo indywidualne dotyczące wszelkich problemów związanych z rozwojem mowy dziecka (na terenie poradni)

 

 

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna
od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8.00 – 17.00
w piątek od 8.00 – 14.00

 

Godziny  przyjęć  logopedy
mgr Małgorzata Topór

poniedziałek, wtorek, czwartek      13°° – 17°°

środa, piątek                                          10°° – 14°°