Wczesne wspomaganie rozwoju

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach – Filia w Bieczu informuje o możliwości wykonania badań diagnostycznych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i innych niepełnosprawnościach. Diagnoza obejmuje dzieci od pierwszych miesięcy życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.

Po przeprowadzonej diagnozie, w zależności od uzyskanych wyników,  istnieje możliwość otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie której mogą zostać zorganizowane zajęcia mające na celu stymulowanie zaburzonych funkcji i wspomaganie rozwoju.

Zajęcia mogą być przyznane dziecku na czas od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach – Filią w Bieczu

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 17.00 
w piątek od 8.00 – 14.00

nr tel. (13) 447 12 68

OFEROWANE  USŁUGI  SĄ  BEZPŁATNE.