Dział szkół ponadpodstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Proponujemy:

dla uczniów:

a) na terenie Poradni:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe,
 • indywidualne rozmowy psychologiczne
 • indywidualną terapię Biofeedback – (zał. 4)
 • działalność profilaktyczną oraz konsultacje.

b) na terenie szkoły:

 • poradnictwo edukacyjne – (zał. 1)
 • działalność profilaktyczną – (zał. 1)

dla nauczycieli:

 • indywidualne konsultacje na terenie Poradni i Szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność informacyjno-szkoleniową – (zał. 3)

dla rodziców

 • indywidualne konsultacje na terenie Poradni i Szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność informacyjno-szkoleniową – (zał. 2)

Osoby prowadzące Dział Szkół Ponadgimnazjalnych:

mgr Agnieszka Haluch – pedagog, doradca zawodowy
mgr Agnieszka Bukowska – psycholog