Grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach organizuje i prowadzi grupę wsparcia oraz sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych. Celem działania tej grupy jest wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela terapeuty, podnoszenie umiejętności terapeutycznych, wymiana doświadczeń, omawianie trudnych przypadków w pracy terapeutycznej oraz wsparcie emocjonalne osób, które prowadzą zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej w szkole.

Osobą prowadzącą grupę jest pedagog mgr Agnieszka Załęska.

W bieżącym roku szkolnym spotkania grupy odbywają się w różnych szkołach podstawowych (informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Poradni oraz na facebooku) zgodnie z harmonogramem spotkań.

Godzina rozpoczęcia spotkań 14.30.

Lp. Data Proponowane tematy spotkań
1. 05. 10. 2017 Organizacja zajęć specjalistycznych na terenie szkół (w tym nowe podstawy prawne)
2. 07. 12. 2017 Metody i narzędzia diagnostyczne w pracy terapeuty pedagogicznego
3. 08. 02. 2018 Ciekawe gry i zabawy do wykorzystania na zajęciach terapii pedagogicznej
4. 05. 04. 2018 Metody pracy terapeutycznej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
5. 24. 05. 2018 Nowości wydawnicze, ciekawe gry i zabawy dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć terapii pedagogicznej

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania oraz na stronę grupy na facebooku.