Oferta logopedyczna

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 PROPONUJE :

I. dla dzieci :

wspieranie rozwoju dziecka młodszego i ucznia poprzez:

  • diagnozę logopedyczną dzieci od najmłodszych lat z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy,
  • diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy,
  • indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci 2,3,4 letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli,
  • terapię logopedyczną dla dzieci szkolnych nie objętych zajęciami logopedycznymi na terenie szkół lub ze złożonymi zaburzeniami mowy,
  • grupowe zajęcia stymulujące rozwój mowy dla dzieci 2,3 letnich,
  • diagnozę i terapię logopedyczną w punkcie konsultacyjnym Poradni w Szkole Podstawowej w Bobowej.

Diagnoza i terapia logopedyczna odbywa się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna. Wniosek składany jest osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna w sekretariacie Poradni.

II. dla rodziców:

wspieranie rodzica w edukacji jego dziecka poprzez :

  • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców dzieci z zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy,
  • instruktaż logopedyczny dotyczący wspomagania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka,
  • szkolenia logopedyczne dla rodziców na terenie przedszkoli (zał. nr 2 w ofercie dla przedszkoli).

III. dla nauczycieli i pedagogów szkolnych:

wspieranie logopedów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych w realizacji kształcenia uczniów z zaburzeniami w komunikacji językowej poprzez:

 

Wskazania do konsultacji logopedycznej

Zasady przyjęcia dzieci na diagnozę i terapię logopedyczną

Logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

mgr Edyta Romaszko – logopeda
mgr Monika Trznadel – logopeda