Kadra OKRO

1. Jadwiga Ignar surdopedagog

2. Agnieszka Roman rehabilitant

3. Aleksandra Zając pedagog

4. Aneta Błaszczyk logopeda

5. Anna Kędzior neurologopeda

6. Anna Wójcikiewicz psycholog

7. Anna Kruczak rehabilitant, dogoterapeuta

8. Agnieszka Haluch tyflopedagog, terapeuta SI

9. Anna Lepa oligofrenopedagog

10. Katarzyna Kukla logopeda, terapeuta SI

11. Edyta Romaszko logopeda

12. Katarzyna Kluz logopeda

13. Wioletta Padoł oligofrenopedagog