Akty prawne

Rozp. MEN – 11 grudzień 2002 – ramowy statut PPP

Rozp-MEN-9-sierpień-2017-pomoc-pp

Rozp-MEN-18-sierpnia-2015-ws.-przeciwdziałania-narkomanii

Rozp.-MEN-1-luty-2013-zasady-działania-PPP

Rozp.-MEN-1-sierpień-2017-egzamin-ósmoklasisty

Rozp.-MEN-3-sierpień-2017-ocenianie-klasyfikow.-i-promow-uczniów

Rozp.-MEN-5-września-2017-ośrodki-koord-reh-opiek

Rozp.-MEN-7-września-2017-orzeczenia

Rozp.-MEN-9-sierpień-2017-indywidualny-program-tok-nauki

Rozp.-MEN-9-sierpień-2017-naucz.-ind.

Rozp.-MEN-9-sierpień-2017-warunki-organizow.-kszt.-niepełnospr.

Rozp.-MEN-10-czerwca-2015-szczeg.-warunki-i-spoób-oceniania-…

Rozp.-MEN-11-grudzień-2002-ramowy-statut-PPP

Rozp.-MEN-17-listopada-2010-ramowy-statut.-PPP-zmieniające

Rozp.-MEN-21-grudnia-2016-warunki-i-sposób-przepr.-egz-gim-matur

Rozp.-MEN-23-kwiecień-2013-zaj.-rew-wych

Rozp.-MEN-24-lipca-2015-warunki-organizow-kszt.-niepełnospr.

Rozp.-MEN-24-sierpnia-2017-wczesne-wspomaganie

Rozp.-MEN-25-czerwca-2015-warunki-i-sposób-przepr.-spr-egz

Rozp.-MEN-25-sierpień-2017-szczeg.-warunki-i-sposoby-oceniania-zmieniające

Rozp.-MEN-25-sierpnia-2017-zasady-działania-PPP-zmieniające

Rozp.-MEN-28-sierpnia-2014-naucz.-ind.

Rozp.-MEN-28-sierpnia-2017-indyw.-naucz.-zmieniające

Rozp.-MEN-28-sierpnia-2017-pomoc-psych-ped-zmieniające

Rozp.-MEN-28-sierpnia-2017-warunki-organizow-kszt.-niepełnospr.-zmieniające

Rozp.-MEN-30-kwietnia-2013-pomoc-psych-ped

Ustawa-4-listopad-2016-Za-życiem

Ustawa-14-grudzień-2016-prawo-oświatowe-2016

Ustawa-14-grudzień-2016-przepisy-wprowadzające-ustawę