Artykuły i opracowania

Etapy rozwoju mowy dziecka od urodzenia do szóstego roku życia

WIEK W MIESIACACH ROZWÓJ MOWY W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA 0 -1 miesiąc Pierwszym  sygnałem głosowym tuż po urodzeniu jest płacz dziecka; Po przez płacz  dziecko komunikuje się z otoczeniem,  komunikuje swoje potrzeby( głód, ból, zimno); Płacz jest również ćwiczeniem narządu oddechowego; 2 -3 miesiąc Pojawiają się wokalizacje pierwszych samogłosek, oraz dźwięki „gardłowe” „k,g,ch”( jest to...

czytaj

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zobacz prezentację

czytaj

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zobacz prezentację

czytaj

Co to jest mózgowe uszkodzenie widzenia CVI?

Korowe uszkodzenie widzenia, Mózgowe Uszkodzenie Widzenia Cortical Visual Impairment (CVI), Cerebral Visual Impairment (CVI), to uszkodzenie wzroku spowodowane zaburzeniami w pozagałkowej części układu wzrokowego - uszkodzenie w obrębie dróg wzrokowych lub w mózgu (Jan, 1993). CVI jest zaburzeniem widzenia, które nie dotyczy uszkodzeń struktur oka, lecz zaburzonego funkcjonowania tych części kory wzrokowej, które odpowiadają za...

czytaj

Niepokojące symptomy w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju mowy dziecka.

Niepokojące symptomy w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju mowy dziecka. Dziecka dwuletniego: Nie rozumie prostych komunikatów i poleceń słownych. Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobami mówiącymi do niego. Nie wskazuje gestem  przedmiotów. Nie dzieli pola wspólnej uwagi. Nie wymawia prostych słów, komunikuje się gestem, mimiką. Nie obserwuje się wzrostu  aktywności słownej. Nie łączy słów w proste...

czytaj

Pytania do logopedy

Czy wada wymowy może minąć sama? Istotne jest, aby rozróżnić nieukończony rozwój mowy od wady wymowy. Małe dziecko  ma prawo do „mowy dziecinnej” tj. zmiękczeń, uproszczeń wyrazów, nazywania własnymi nazwami wyrazów trudnych, przestawiania sylab, niewypowiadania wielu głosek. Wada wymowy jest taką nieprawidłowością, której występowania nie można uzasadnić wiekiem lub innymi przyczynami. Dlatego też pojawienie się...

czytaj