Co to jest mózgowe uszkodzenie widzenia CVI?

Korowe uszkodzenie widzenia, Mózgowe Uszkodzenie Widzenia Cortical Visual Impairment (CVI), Cerebral Visual Impairment (CVI), to uszkodzenie wzroku spowodowane zaburzeniami w pozagałkowej części układu wzrokowego – uszkodzenie w obrębie dróg wzrokowych lub w mózgu (Jan, 1993). CVI jest zaburzeniem widzenia, które nie dotyczy uszkodzeń struktur oka, lecz zaburzonego funkcjonowania tych części kory wzrokowej, które odpowiadają za analizowanie i interpretowanie informacji wzrokowych (Morse, 1999).

CVI to uszkodzenie widzenia związane z uszkodzeniem mózgu lub wynikające z uszkodzenia mózgu (Hyvarinen, 2005, Gordon Dutton 2006) definiuje mózgowe uszkodzenie widzenia jako zaburzenie funkcji wzrokowych w wyniku uszkodzenia mózgu, przy czym funkcje wzrokowe autor dzieli na funkcje podstawowe i wyższe procesy wzrokowe. Zatem termin ten obejmuje zarówno zaburzenia w zakresie przewodzenia i wstępnego przetwarzania informacji wzrokowych, jak również w zakresie wyższych procesów interpretacji i integracji informacji zmysłowych i ruchowych z udziałem wzroku. W praktyce zakres tak rozumianej dysfunkcji rozciąga się od całkowitego braku reakcji wzrokowych po wybiórcze trudności związane z interpretacją informacji wizualnych w złożonym otoczeniu, przy zachowaniu dobrej ostrości wzroku.

Uszkodzenie widzenia związane z uszkodzeniem mózgu może wynikać: – z uszkodzenia dróg wzrokowych, – z uszkodzenia kory wzrokowej lub innych obszarów kory mózgowej – z uszkodzeń obszarów podkorowych. Te różne uszkodzenia prowadzą do nierównego profilu funkcjonowania, który jest typową cechą CVI. Niektóre funkcje wzrokowe są dobre, podczas gdy inne są osłabione.

oprac. Aleksandra Zając