HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 BIECZ

Posiedzenia Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorlicach odbywać się będą:

01.09.2020r.
08.09.2020r.
22.09.2020r.
06.10.2020 r.
20.10.2020r.
03.11.2020r.
17.11.2020r.
01.12.2020 r.
15.12.2020r.
05.01.2021r.
19.01.2021r.
02.02.2021r.
16.02.2021 r.
marzec 2021 do ustalenia
06.04.2021r.
20.04.2021r.
04.05.2021r.
18.05.2021r.
15.06.2021r.
29.06.2021r.
lipiec 2021 do ustalenia
sierpień 2021 do ustalenia