KOMUNIKAT Starosty Gorlickiego Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odnośnie koronawirusa.

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącej zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Starosta Gorlicki apeluje do wszystkich Mieszkańców Powiatu Gorlickiego o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z otoczeniem, a w szczególności przestrzeganie zasad higieny osobistej.

W przypadku zaobserwowania objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorlicach, tel. (18) 353 71 43 wew. 35, 574 684 605 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego w Szpitalach:

  1. 1) Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Dąbrowa 1,
  2.     33-311 Wielogłowy – tel. (18) 443 2123,
  3. 2) Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło – (13) 443 7544
  4. 3) Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
  5.     – tel. (14) 631 0392

STAROSTA GORLICKI Maria Gubała

Załączniki:

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Koronawirus plakat A3

Koronawirus plakat dla dzieci