Dział szkół podstawowych

Nasza placówka obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież szkolną, ich rodziców oraz nauczycieli. Współpracując z rodziną, szkołą i środowiskiem poszukujemy jak najlepszych rozwiązań problemów, z którymi Państwo się do nas zwracają.

Dzieci i młodzież można zgłaszać do Poradni na wniosek rodziców oraz dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą rodziców dziecka/ucznia).

Proponujemy :

I. dla uczniów:
w zakresie diagnozy:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • diagnozę logopedyczną,
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu w oparciu o programy komputerowe „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię” na terenie poradni i szkół,
 • w zakresie terapii,
 • poradnictwa edukacyjnego i profilaktyki (Zał. nr 1, Zał. nr 2 i Zał. nr 3):
  • a) dla kl. I – III
   • terapię logopedyczną – dla uczniów ze złożonymi zaburzeniami mowy,
   • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki (Zał. nr 3),
   • indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym (Zał. nr 3),
   • socjoterapię (Zał. nr 3),
   • terapię Biofeedback (Zał. nr 7),
   • realizację warsztatów z zakresu poradnictwa edukacyjnego i profilaktyki na terenie szkół (Zał. nr 1, Zał. nr 2),
  • b) dla kl. IV – VIII
   • terapię pedagogiczną (Zał. nr 3),
   • trening ortograficzny dla uczniów z trudnościami w pisaniu (Zał. nr 3),
   • trening ortograficzny z elementami socjoterapii (Zał. nr 3),
   • trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych (Zał. nr 3),
   • indywidualną terapię psychologiczną, psychoterapię dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym (Zał. nr 3),
   • socjoterapię (Zał. nr 3),
   • terapię Biofeedback (Zał. nr 7),
   • zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa edukacyjnego na terenie szkół (Zał. nr 2),
   • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki na terenie szkół (Zał. nr 1).

II. dla rodziców:

 • udział w spotkaniach z rodzicami, zajęcia warsztatowe, wykłady i prelekcje dla rodziców na terenie poradni lub szkół (Zał. nr 4),
 • zajęcia Szkoły dla Rodziców (Zał. nr 6),
 • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców na terenie poradni i szkół,
 • grupy wsparcia dla rodziców (Zał. nr 4)

III. dla nauczycieli i pedagogów szkolnych:

 • udział pracowników poradni w spotkaniach zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych w szkołach,
 • szkolenia dla nauczycieli (w formie warsztatów, wykładów i prelekcji) (Zał. nr 5),
 • grupa wsparcia oraz sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych (Zał. nr 8),
 • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych (Zał. nr 5),
 • grupa wsparcia dla logopedów (Zał. nr 5),
 • indywidualne konsultacje i porady na terenie szkół i poradni,
 • grupa interdyscyplinarna (Zał. nr 9).