Dział szkół podstawowych

 1. DLA UCZNIÓW:
  1. w zakresie diagnozy:
   1. diagnozę psychologiczną,
   2. diagnozę pedagogiczną, w tym diagnozę potrzeb i trudności dzieci z wadami wzroku
    i słuchu oraz z autyzmem,
   3. diagnozę logopedyczną,badania przesiewowe wzroku i słuchu w oparciu o programy komputerowe „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”,
  2. opiniowanie i orzekanie
   1. w zakresie terapii, poradnictwa edukacyjnego i profilaktyki (Zał. nr 1, Zał. nr 2 i Zał. nr 3):
    1. terapię logopedyczną,
    2. terapię pedagogiczną,
    3. indywidualną terapię psychologiczną,
    4. socjoterapię,
    5. trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych,
    6. terapię Biofeedback,
    7. zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa edukacyjnego na terenie szkół,
    8. zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki na terenie szkół.
 2. DLA RODZICÓW (Zał. nr 4):
  1. spotkania z rodzicami, zajęcia warsztatowe, wykłady i prelekcje dla rodziców na terenie poradni lub szkół,
  2. zajęcia Szkoły dla Rodziców na terenie poradni,
  3. indywidualne konsultacje i porady dla rodziców na terenie poradni i szkół,
  4. grupy wsparcia dla rodziców.
 3. DLA NAUCZYCIELI (Zał. 5):
  1. udział pracowników poradni w spotkaniach zespołów samokształceniowych
   i rad pedagogicznych w szkołach,
  2. szkolenia dla nauczycieli (w formie warsztatów, wykładów i prelekcji),
  3. grupa wsparcia oraz sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych,
  4. grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych,
  5. grupa wsparcia dla logopedów,
  6. indywidualne konsultacje i porady na terenie szkół i poradni.
 4. DLA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PPP
  1. grupa interdyscyplinarna.

Załączniki