Oferta: PPP Biecz

Wczesne wspomaganie rozwoju

INFORMACJA DLA RODZICÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach – Filia w Bieczu informuje o możliwości wykonania badań diagnostycznych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i innych niepełnosprawnościach. Diagnoza obejmuje dzieci od pierwszych miesięcy życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole. Po przeprowadzonej diagnozie, w zależności od uzyskanych wyników, istnieje możliwość otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,...

zobacz

Oferta dla przedszkoli

PROPONUJEMY DZIECIOM Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną Program badań przesiewowych dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym Program badań przesiewowych mowy Badania przesiewowe słuchu Terapię zaburzeń mowy Terapię dzieci z deficytami rozwojowymi Terapię zaburzeń zachowania i emocji PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM Konsultacje na terenie przedszkola lub Poradni Udział w zebraniach rad pedagogicznych lub zespołów samokształceniowych Współpraca z nauczycielami w...

zobacz

Oferta dla szkół podstawowych

UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH trudności w nauce trudności wychowawczych zaburzeń mowy zaburzeń emocjonalnych doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm) dzieci przewlekle chorych uczniów wybitnie uzdolnionych PROPONUJEMY UCZNIOM diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną diagnozę dysleksji rozwojowej program badań przesiewowych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej( w kierunku dysleksji rozwojowej) audiometryczne przesiewowe badania słuchu...

zobacz

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH trudności w nauce trudności wychowawczych wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu zaburzeń mowy zaburzeń emocjonalnych doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm) dzieci przewlekle chorych uczniów wybitnie uzdolnionych PROPONUJEMY UCZNIOM diagnozę psychologiczną i pedagogiczną diagnozę dysleksji rozwojowej terapię zaburzeń mowy zajęcia psychoedukacyjnej grupowe ( miedzy innymi zajęcia warsztatowe integracyjne...

zobacz

Oferta gabinetu logopedycznego

Działalność diagnostyczna pełne badania logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami mowy kontrolne badania rozwoju mowy - dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem oceny prawidłowego rozwoju mowy badania przesiewowe mowy – oceniające rozwój mowy (na terenie przedszkola, szkoły) audiometryczne przesiewowe badania słuchu Działalność terapeutyczna ćwiczenia stymulujące rozwój mowy (dla dzieci...

zobacz