Oferta dla szkół podstawowych

UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH

 • trudności w nauce
 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń mowy
 • zaburzeń emocjonalnych
 • doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm)
 • dzieci przewlekle chorych
 • uczniów wybitnie uzdolnionych

PROPONUJEMY UCZNIOM

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • diagnozę dysleksji rozwojowej
 • program badań przesiewowych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej( w kierunku dysleksji rozwojowej)
 • audiometryczne przesiewowe badania słuchu
 • badania przesiewowe mowy wg programu autorskiego dla uczniów kl. I szkoły podstawowej
 • terapię zaburzeń mowy
 • terapię psychologiczną zaburzeń zachowania i emocji
 • trening ortograficzny
 • zajęcia psychoedukacyjne grupowe o następującej tematyce:
  • zapobieganie przemocy i agresji
  • zapobieganie uzależnieniom
  • niebezpieczeństwo w internecie
  • bezpieczny wypoczynek
  • techniki uczenia się
  • komunikacja interpersonalna

PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM

 • konsultacje na terenie poradni i szkoły
 • udział pracowników poradni w zebraniach rad pedagogicznych lub zespołów wychowawczych
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • udział pedagogów szkolnych w grupie wsparcia
 • współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły

PROPONUJEMY RODZICOM

 • udział pracownika poradni w zebraniach z rodzicami
 • indywidualne konsultacje na terenie poradni

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość. Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godz.8.00 – 17.00 i w piątek od 8.00 – 14.00