Oferta dla szkół ponadpodstawowych

UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH

 • trudności w nauce
 • trudności wychowawczych
 • wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu
 • zaburzeń mowy
 • zaburzeń emocjonalnych
 • doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm)
 • dzieci przewlekle chorych
 • uczniów wybitnie uzdolnionych

PROPONUJEMY UCZNIOM

 • diagnozę psychologiczną i pedagogiczną
 • diagnozę dysleksji rozwojowej
 • terapię zaburzeń mowy
 • zajęcia psychoedukacyjnej grupowe ( miedzy innymi zajęcia warsztatowe integracyjne w kl. I )
 • poradnictwo indywidualne

PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM

 • konsultacje na terenie szkoły lub poradni
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły

PROPONUJEMY RODZICOM:

 • udział pracownika poradni w zebraniach z rodzicami
 • indywidualne konsultacje na terenie poradni

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość. Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godz.8.00 – 17.00 i w piątek od 8.00 – 14.00