Oferta gabinetu logopedycznego

Działalność diagnostyczna

 • pełne badania logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami mowy
 • kontrolne badania rozwoju mowy – dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla dzieci
 • w wieku przedszkolnym pod kątem oceny prawidłowego rozwoju mowy
 • badania przesiewowe mowy – oceniające rozwój mowy (na terenie przedszkola, szkoły)
 • audiometryczne przesiewowe badania słuchu

Działalność terapeutyczna

 • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy (dla dzieci z mową niedojrzałą)
 • korygowanie wad wymowy
 • usprawnianie mowy dziecka z opóźnionym rozwojem lub deficytami rozwojowymi
 • terapia zaburzeń mowy

Działalność profilaktyczno-edukacyjna

 • wczesne wspomaganie – dotyczy dzieci do 5 r. ż.
 • diagnozowanie rozwoju mowy
 • porady, konsultacje dla rodziców na terenie poradni
 • stymulacja rozwoju mowy lub zapobieganie powstawaniu zaburzeń – zajęcia terapeutyczne
 • opieka logopedyczna nad dzieckiem pod kątem gotowości szkolnej
 • program badań przesiewowych: ocena stanu rozwoju mowy
 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców– dotyczące stanu rozwoju mowy dziecka
 • spotkania instruktażowe z nauczycielami – dotyczące sposobu postępowania z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej
 • badania przesiewowe słuchu fizycznego
 • współpraca z rodzicami
 • pogadanki, prelekcje (na terenie szkół i przedszkoli)
 • konsultacje w ramach zebrań z rodzicami (na terenie szkół i przedszkoli)
 • poradnictwo indywidualne dotyczące wszelkich problemów związanych z rozwojem mowy dziecka (na terenie poradni)

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość. Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godz.8.00 – 17.00 i w piątek od 8.00 – 14.00

Godziny przyjęć logopedy
mgr Małgorzata Topór

poniedziałek, czwartek 12,30 – 17,00
wtorek 13,00 – 17,00
środa 9,00 – 12,30
piątek 8,30 – 12,00