Wczesne wspomaganie rozwoju

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach – Filia w Bieczu informuje o możliwości wykonania badań diagnostycznych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i innych niepełnosprawnościach. Diagnoza obejmuje dzieci od pierwszych miesięcy życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.

Po przeprowadzonej diagnozie, w zależności od uzyskanych wyników, istnieje możliwość otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie której mogą zostać zorganizowane zajęcia mające na celu stymulowanie zaburzonych funkcji i wspomaganie rozwoju. Zajęcia mogą być przyznane dziecku na czas od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach – Filią w Bieczu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 17.00 i w piątek od 8.00 – 14.00 nr tel. (13) 447 12 68

OFEROWANE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE.