Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 

Szanowni Państwo, 

W związku z bardzo trudną sytuacją uchodźców z Ukrainy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach przypomina o możliwości uzyskania wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenów objętych konfliktem zbrojnym, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami, w zakresie uzyskania orzeczeń, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Uproszczone wnioski o wydanie orzeczeń w trzech wersjach językowych (języku polskim, ukraińskim i rosyjskim) dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi–informacja-mein

Składane dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych, a diagnozy dzieci nie znających języka polskiego lub znających go w stopniu niekomunikatywnym odbywają się za pomocą testów niewerbalnych i testów neutralnych kulturowo. 

Zachęcam Państwa do kontaktu w sprawie ewentualnej pomocy. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach 

Beata Mikruta-Kawa