Zapowiedź spotkania grupy interdyscyplinarnej

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 13.00 odbędzie się spotkanie grupy interdyscyplinarnej w Domu Polsko – Słowackim w Gorlicach. W ramach spotkania planowane są:
1. Omówienie wyników „Diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów gorlickich szkół miejskich i ponadgimnazjalnych przeprowadzonej w roku 2018 na terenie Miasta Gorlice” – wnioski i wytyczne do pracy profilaktycznej.
Wyniki diagnozy przedstawi i omówi p. Dawid Droździkowski – psycholog, trener, socjoterapeuta. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach, Pełnomocnik Burmistrza Wadowic ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, współtwórca i partner zarządzający Centrum Działań Profilaktycznych, prezes Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych. Doświadczony twórca i realizator licznych projektów szkoleniowych i badawczych w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.
2. Szkolenie „Wychowanie do wolności” Szkolenie poprowadzi p. Tomasz Gubała – pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds. przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyk, autor programów profilaktycznych CUDER, Archezja, Autorytety oraz realizator wielu programów profilaktycznych i kampanii społecznej „No-promil, No-problem”. Założyciel i prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja.
3. Konsultacje, sprawy bieżące.