Czytanie na raty – M.Bogdanowicz

Czytanie na raty

(wg prof. Marty Bogdanowicz)

Uczeń młodszy

Dziecko czyta na głos

(zależnie od możliwości: od jednej lub kilku linijek tekstu do ½ strony),

Dziecko czyta razem z dorosłym na głos („chórem”, dorosły nieco ciszej)

(dwa razy więcej, np. od dwóch linijek do 1 strony),

Dorosły czyta dziecku na głos

(trzy razy więcej, np. od trzech linijek do 3 stron),

Dziecko czyta samo po cichu

(cztery razy więcej, np. od 4 linijek do 4 stron) powtórka z całego cyklu (pkt 1 – 4)

Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne – w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.

Uczeń starszy

Dziecko czyta na głos

(zależnie od możliwości: od ok. ½ – 1 strony),

Dorosły czyta dziecku na głos *

(trzy razy więcej, ok. 3 stron),

Dziecko czyta samo po cichu

(cztery razy więcej, ok. 4 stron), powtórka całego cyklu (pkt 1 – 3),

Streszczenie przeczytanego tekstu  (ustne – opowiadanie lub pisemne w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem,

Podsumowanie przeczytanego rozdziału – streszczenie rozdziału i dyskusja nad wybranymi problemami.

* Dobrze, aby dziecko, słuchając tekstu czytanego przez dorosłego, jednocześnie śledziło go w książce. Najlepiej więc mieć drugi egzemplarz lektury. W takiej sytuacji dziecko jest aktywne – czyta po cichu, lecz z większą łatwością. Dla urozmaicenia można uprzednio nagrać odpowiednie fragmenty tekstu na kasetę magnetofonową, zamiast czytać je „na żywo”. Ma to tę zaletę, iż daje okazję uczniowi do samodzielnej pracy. W obydwu przypadkach należy czytać w nieco zwolnionym tempie tak, aby dziecko podczas słuchania nadążało ze śledzeniem tekstu w książce.