Oferta dla szkół podstawowych

Nasza placówka obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież szkolną, ich rodziców oraz nauczycieli. Współpracując z rodziną, szkołą i środowiskiem poszukujemy jak najlepszych rozwiązań problemów, z którymi Państwo się do nas zwracają.

Dzieci i młodzież można zgłaszać do Poradni na wniosek rodziców oraz dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą rodziców dziecka/ucznia).

Proponujemy:

I. dla uczniów:

w zakresie diagnozy:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • diagnozę logopedyczną,
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu w oparciu o programy komputerowe „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię” na terenie Poradni i szkół,

w zakresie terapii, poradnictwa edukacyjnego i profilaktyki (Zał. nr 1, Zał. nr 2Zał. nr 3):

a) dla kl. I – III

 • terapię logopedyczną – dla uczniów ze złożonymi zaburzeniami mowy,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki na terenie Poradni (Zał. nr 3),
 • indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym na terenie Poradni (Zał. nr 3),
 • socjoterapię na terenie Poradni (Zał. nr 3),
 • terapię Biofeedback (Zał. nr 7),
 • realizację warsztatów i programów profilaktycznych na terenie szkół (Zał. nr 1, Zał. nr 2),

b) dla kl. IV – VIII i III gimn.

 • terapię pedagogiczną na terenie Poradni,
 • trening ortograficzny dla uczniów z trudnościami w pisaniu na terenie Poradni (Zał. nr 3),
 • trening ortograficzny z elementami socjoterapii (Zał. nr 3),
 • trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych (Zał. nr 3),
 • indywidualną terapię psychologiczną, psychoterapię dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym na terenie Poradni (Zał. nr 3),
 • socjoterapię na terenie Poradni (Zał. nr 3),
 • zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa edukacyjnego na terenie szkół (Zał. nr 2),
 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki na terenie szkół (Zał. nr 1),
 • terapię Biofeedback (Zał. nr 7).

II. dla rodziców:

 • udział w spotkaniach z rodzicami,  zajęcia warsztatowe, wykłady i prelekcje dla rodziców na terenie Poradni lub szkół (Zał. nr 4),
 • zajęcia Szkoły dla Rodziców (Zał. nr 6),
 • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców na terenie Poradni i szkół,
 • grupy wsparcia dla rodziców (Zał. nr 4)

III. dla nauczycieli i pedagogów szkolnych:

 • udział pracowników Poradni w spotkaniach zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych w szkołach,
 • szkolenia dla nauczycieli (w formie warsztatów, wykładów i prelekcji) (Zał. nr 5),
 • grupa wsparcia dla terapeutów pedagogicznych oraz sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych (Zał. nr 8),
 • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych (Zał. nr 5),
 • grupa wsparcia dla logopedów (Zał. nr 5),
 • indywidualne konsultacje i porady na terenie szkół i Poradni (prosimy o pisemne lub telefoniczne zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem spotkania),
 • grupa interdyscyplinarna (Zał. nr 9).

Osoby pracujące w dziale szkół podstawowych:

mgr Ewa Nowak – psycholog

mgr Monika Rębisz – psycholog

mgr Anna Szostek – psycholog

mgr Zofia Przybyłowicz – psycholog

mgr Beata Mikruta – pedagog

mgr Magdalena Witusik – pedagog

mgr Agnieszka Załęska – pedagog

mgr Katarzyna Miazga – pedagog

mgr Aleksandra Zając – pedagog