Druki do pobrania

Zgłoszenie do PPP

Wniosek o wydanie informacji, opinii

Opinia nauczycieli z przedszkola

Opinia nauczycieli ze szkoły

Informacja ze szkoły – trudności w czytaniu i pisaniu I – III

Informacja ze szkoły – trudności w czytaniu i pisaniu IV-VIII i ponadpodstawowa

Informacja ze szkoły – o przebiegu zajęć dot. pomocy psych.-ped.

Informacja ze szkoły – o przebiegu nauczania indywidualnego

Informacja z przedszkola, szkoły – dot. zindywid. ścieżki kształcenia

Wniosek o wydanie orzeczenia

Zaświadczenie lekarskie – dot. nauczania indywidualnego

Zaświadczenie lekarskie – dot. praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie lekarskie – dot. zindywid. ścieżki kształcenia

Wniosek dyrektora o przeprowadzenie diagnozy w PPP