Wskazówki do pracy

Czytanie na raty – M. Bogdanowicz

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne

Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną

Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne

Ćwiczenia w czytaniu

Dyktando w 10 punktach – M. Bogdanowicz

Informacja o samodzielnej pracy – dysl. SP

Prawidłowe wspomaganie rozwoju mowy małego dziecka

Wskazówki dot. pracy nad poprawną pisownią

Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową

Zabawy i ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe