Dział szkół ponadpodstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PROPONUJEMY:

 1. Dla uczniów
  1. na terenie Poradni:
   1. diagnozę psychologiczną,
   2. diagnozę pedagogiczną,
   3. poradnictwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe,
   4. indywidualne rozmowy psychologiczne,
   5. indywidualną terapię Biofeedback ,
   6. działalność profilaktyczną oraz konsultacje.
  2. na terenie szkoły:
   1. poradnictwo edukacyjne,
   2. działalność profilaktyczną.

 2. Dla nauczycieli
  1. indywidualne konsultacje na terenie poradni i szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. działalność informacyjno-szkoleniową

 3. Dla rodziców
  1. indywidualne konsultacje na terenie poradni i szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. działalność informacyjno-szkoleniową