Dział szkół ponadpodstawowych

PROPONUJEMY:

DLA UCZNIÓW

na terenie Poradni:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe,
 • indywidualne rozmowy psychologiczne
 • indywidualną terapię Biofeedback – zał. 4,
 • działalność profilaktyczną oraz konsultacje.

na terenie szkoły

 • poradnictwo edukacyjne – zał. 1
 • działalność profilaktyczną – zał. 1

DLA NAUCZYCIELI

 • indywidualne konsultacje na terenie poradni i szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność informacyjno-szkoleniową – zał. 3

DLA RODZICÓW

 • indywidualne konsultacje na terenie poradni i szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność informacyjno-szkoleniową – zał. 2