Oferta logopedyczna

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/20 PROPONUJE :

I. dla dzieci :

 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego i ucznia poprzez:
  • diagnozę logopedyczną małych dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy,
  • diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy,
  • indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci 2,3,4 letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli,
  • terapię logopedyczną dla dzieci szkolnych nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie szkół,
  • grupowe zajęcia stymulujące rozwój mowy dla dzieci 2,3 letnich,
  • diagnozę i terapię logopedyczną w punkcie konsultacyjnym Poradni w Szkole Podstawowej w Bobowej.
   Diagnoza i terapia logopedyczna odbywają się na wniosek rodzica /prawnego opiekuna/.
   Wniosek składany jest osobiście lub telefonicznie przez rodzica / prawnego opiekuna/ w
   sekretariacie Poradni.

II. dla rodziców:

 • wspieranie rodzica w edukacji jego dziecka poprzez :
  • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców dzieci z zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy,
  • instruktaż logopedyczny dotyczący wspomagania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka,
  • szkolenia logopedyczne dla rodziców na terenie przedszkoli (zał. nr 2 w ofercie dla przedszkoli).

III. dla nauczycieli, pedagogów, logopedów:

 • wspieranie logopedów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych w realizacji kształcenia uczniów z zaburzeniami w komunikacji językowej poprzez:
  • grupę wsparcia dla logopedów z przedszkoli i szkół z rejonu działania Poradni (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
  • konsultacje logopedyczne dla nauczycieli i logopedów na terenie Poradni (po wcześniejszym ustaleniu terminu),
  • szkolenia logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli (zał. nr 5 w ofercie dla przedszkoli)