Oferta logopedyczna

OFERTA GABINETU LOGOPEDYCZNEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH 

PROPONUJEMY:

 1. DLA DZIECI:
  1. wspieranie rozwoju dziecka młodszego i ucznia  poprzez:
   1. diagnozę logopedyczną małych dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy,
   2. diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
   3. indywidualną terapię logopedyczną dzieci 2,3,4 letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli,
   4. terapię logopedyczną 
   5. dzieci szkolnych nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie szkół,
   6. terapię logopedyczną stymulującą rozwój mowy małego dziecka. 

Diagnoza i terapia logopedyczna odbywają się na wniosek rodzica /prawnego opiekuna/. Wniosek składany jest osobiście lub telefonicznie przez rodzica / prawnego opiekuna/  w sekretariacie Poradni.

 1. DLA RODZICÓW:
  1. wspieranie rodzica w edukacji jego dziecka poprzez :
   1. indywidualne konsultacje i porady  dla rodziców dzieci  z  zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy,
   2. instruktaż logopedyczny dotyczący wspomagania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka,
   3. szkolenia logopedyczne dla rodziców na terenie przedszkoli.

 2. DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, LOGOPEDÓW:
  1. wspieranie logopedów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych w realizacji kształcenia uczniów z zaburzeniami w komunikacji językowej poprzez:
   1. grupę  wsparcia dla logopedów z przedszkoli i szkół z rejonu działania Poradni (w zależności od potrzeb),
   2. konsultacje logopedyczne dla nauczycieli i logopedów na terenie Poradni (po wcześniejszym ustaleniu terminu),
   3. szkolenia logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli.

Logopedzi pracujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

mgr Edyta Romaszko – logopeda

mgr Monika Trznadel – logopeda