Gry i zabawy usprawniające funkcje słuchowe

Gry i zabawy usprawniające funkcje słuchowe – wskazówki dla rodziców:

zabawa w nasłuchiwanie (z zamkniętymi oczami): „co się dzieje wokół nas?” (kto co usłyszał, kto usłyszał więcej),

rozpoznawanie po głosie domowników, kolegów,

czytanie dziecku bajek, opowiadań, wierszy,

słuchanie bajek, opowiadań z płyty CD, audiobooku (książki mówionej),

rozmawianie z dzieckiem o przeczytanych fragmentach książki, sprawdzanie rozumienia, wyjaśnianie nieznanych słów, pojęć,

opowiadanie treści obrazków (historyjek obrazkowych), oglądanych bajek oraz  różnych zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć,

prowadzenie rozmów telefonicznych,

zabawy twórcze, np. tworzenie własnego opowiadania związanego z jakimś przedmiotem, obrazkiem; wymyślanie innego zakończenia czytanej bajki,

rozbudowywanie zdań poprzez dodawanie wyrazów, np. Ania idzie. Ania idzie do szkoły. Mała Ania idzie do szkoły.

wspólne recytowanie wierszyków Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima (istotne jest by wierszyki odznaczały się rytmem i zawierały rymy ułatwiające powtarzanie wersów z pamięci) – dorosły czyta jeden wers, dziecko powtarza,

uczenie się na pamięć choćby bardzo krótkich piosenek lub wierszyków, rymowanek, także fragmentów prozy, tabliczki mnożenia,

rozwiązywanie zagadek,

liczenie zdań w wysłuchanym opowiadaniu, liczenie wyrazów w wysłuchanym zdaniu (dziecko może układać np. patyczki – tyle patyczków, ile zdań w tekście albo tyle patyczków, ile wyrazów w zdaniu),

układanie zdań o określonej liczbie wyrazów (np. kładziemy 3 patyczki – dziecko ma ułożyć zdanie z 3 wyrazami),

dokańczanie zdań poprzez dokładanie wyrazów do zdania rozpoczętego przez inną osobę (np. „Mama idzie do pracy, a dziecko do …”),

zabawa „Jakie to zdanie”, np.: „Dzisiaj stop mamy stop ładną stop pogodę.” lub „Kaindian kadzisiaj kasię kanie kaspotyka.” ,

dzielenie wyrazów na sylaby z wystukiwaniem czy wyklaskiwaniem,

zabawa „Jaki to wyraz?” – dorosły wypowiada sylabami wyraz, dziecko ma za zadanie powiedzieć cały wyraz; można wykorzystać obrazki,

wyszukiwanie wyrazów lub przedmiotów na obrazkach czy w otoczeniu, których nazwy zaczynają się na określoną sylabę, np. „ko” – koszula, koszyk, kotek,

wyszukiwanie wyrazów lub przedmiotów na obrazkach czy w otoczeniu, których nazwy zaczynają (lub kończą) się na określoną głoskę,

zagadki „Jaki to może być wyraz?”, np.:

zaczyna się na „m” i jest do picia (mleko),

zaczyna się na „s” i stoi w pokoju (stół),

zaczyna się na „m” i ma 4 głoski,

zabawa „Jedzie pociąg załadowany towarami na głoskę …”

dzielenie wyrazu na głoski (dziecko może układać np. patyczki – tyle patyczków, ile głosek w wyrazie)

zabawa „Kto powie ostatni?” – dzieci mają wyszukać słowa np. na głoskę „k” – wygrywa ten, kto ostatni wymyśli wyraz,

dorosły wymawia kolejne głoski, a dziecko odgaduje, jaki to wyraz,

„łańcuch wyrazów” – wypowiadanie kolejno wyrazów, tak aby każdy następny wyraz zaczynał się głoską taką, jaką kończy się poprzedni, np.: płaszczczajnikkolanookno,

gra „Państwo – miasto”,

zabawa „Kot prezydenta” (wymyślanie przeróżnych określeń na daną głoskę dot. kota, np. na głoskę „b”: „Kot prezydenta jest biały, blady, bestią, bezlitosny” itp.),

krzyżówki dla dzieci,

łamigłówki, rebusy,

gra „Scrable” i inne jej wersje, polegająca na układaniu wyrazów na planszy jak w krzyżówce.

Opracowała mgr Agnieszka Załęska pedagog PPP w Gorlicach – r. szk. 2010/11