Druki do pobrania

Zgłoszenie do PPP

Wniosek o wydanie informacji, opinii

Opinia nauczycieli z przedszkola

Opinia nauczycieli ze szkoły

Informacja ze szkoły – trudności w czytaniu i pisaniu I – III

Informacja ze szkoły – trudności w czytaniu i pisaniu IV-VIII i ponadpodstawowe

Informacja ze szkoły – o przebiegu zajęć dot. pomocy psych.-ped.

Informacja ze szkoły – o przebiegu nauczania indywidualnego

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dotycząca objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Wniosek o wydanie orzeczenia

Zaświadczenie lekarskie – dot. nauczania indywidualnego

Zaświadczenie lekarskie – dot. praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie lekarskie – dot. zindywid. ścieżki kształcenia

Wniosek dyrektora o przeprowadzenie diagnozy w PPP

Upoważnienie – opinie

Upoważnienie

Wniosek kl.III gim.VIII SP

Wniosek o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólna informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach

Wniosek OKRO 21-22

Wniosek WWR 23-24

Opinia dla potrzeb Zespołu Orzekającego – przedszkole

Opinia dla potrzeb Zespołu Orzekającego – szkoła

Zaświadczenie lekarskie dot. kształcenia specjalnego

Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczną, pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach

Wniosek w sprawie przekazania dokumentacji mojego syna / córki