Oferta dla przedszkoli

PROPONUJEMY DZIECIOM

 • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • Program badań przesiewowych dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Program badań przesiewowych mowy
 • Badania przesiewowe słuchu
 • Terapię zaburzeń mowy
 • Terapię dzieci z deficytami rozwojowymi
 • Terapię zaburzeń zachowania i emocji

PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM

 • Konsultacje na terenie przedszkola lub Poradni
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych lub zespołów samokształceniowych
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania na terenie placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PROPONUJEMY RODZICOM

 • Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
  • rozwoju i zaburzeń mowy
  • dzieci przewlekle chorych
  • dzieci wybitnie uzdolnionych
 • Udział pracowników Poradni w zebraniach i spotkaniach z rodzicami
 • Spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość. Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godz.8.00 – 17.00 i w piątek od 8.00 – 14.00