Zabawy i ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową

Zabawy i ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową – wskazówki dla rodziców:

zabawa „Co się zmieniło w pokoju?” albo „Co się zmieniło w nas?”,

dobieranie par obrazków (identycznych), np. gra w Piotrusia, memory,

wyszukiwanie różnic w dwóch obrazkach,

składanie obrazka z części (puzzle – mogą być też samodzielnie wykonane),

składanie papieru, np. techniką origami,

obrysowywanie prostych figur geometrycznych, kopiowanie przez kalkę, łączenie po śladzie kropkowym,

labirynty,

kolorowanie rysunków,

rysowanie szlaczków,

domino,

łączenie wyznaczonych punktów (np. dyktanda (krzyżówki) graficzne – łączenie punktów 1A i 3C itp.)

1

2

3

4

A

.

.

.

.

B

.

.

.

.

C

.

.

.

.

D

.

.

.

.

mozaikowe układanki,

wyszukiwanie takiej samej litery wśród innych,

wyszukiwanie liter w tekście,

lepienie liter z plasteliny, układanie liter z drutu (tych zapominanych lub mylonych),

wyszukiwanie krótkich słów ukrytych w dłuższych wyrazach, np.

zasady, wazelina, rumaki

albo

W podanych zdaniach ukryte są nazwy ptaków. Odszukaj je.

Kazię bardzo interesują książki.

Podaj mi masło, Wiktorze.

Postawię ci te same warunki.

zlepki wyrazowe, np. Lubiękolorowebajki. – trzeba rozdzielić poszczególne wyrazy pionową kreską,

rebusy,

wykreślanki wyrazowe,

Znajdź i wykreśl nazwy różnych ptaków, które zapisane są pionowo, poziomo lub ukośnie. Dla ułatwienia podano wyrazy, które należy odszukać.

T

W

I

M

E

W

A

L

U

R

O

R

F

P

W

Y

K

O

L

I

B

E

R

B

A

N

S

B

K

L

Ó

A

N

A

K

O

A

I

B

Ż

Z

O

P

A

W

K

E

A

S

S

R

O

K

A

L

N

B

O

C

I

A

N

L

T

(mewa, bażant, bocian, sroka, tukan, wrona, pelikan, koliber, wróbel, kawka, sowa, kos)

gra „Scrable” i inne jej wersje, polegająca na układaniu wyrazów na planszy jak w krzyżówce.

Opracowała mgr Agnieszka Załęska pedagog PPP w Gorlicach – r. szk. 2010/11