OKRO

„ Za życiem”
 
W listopadzie 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach stała się realizatorem jednego z zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. Gorlicka Poradnia prowadzi Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych  niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.
 
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zapewnia 42 dzieciom zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone przez zespoły spacjalistów: neurologopedów, rehabilitantów, psychologów, tyflopedagogów, surdopedagogów, pedagogów. Dzieci mogą korzystać z 5 godzin zajęć tygodniowo czyli aż 20 godzin zajęć miesięcznie. Prowadzone zajęcia to: rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna, zajęcia integracji sensorycznej, sensomotoryczna terapia widzenia oraz kynoterapia. Nasi rehabilitanci pracują metodami kinezjologii rozwojowej wg Vojty oraz NDT-Bobath. Proponowane przez Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zajęcia wspomagają rozwój niepełnosprawnych maluchów i są dopasowane do ich potrzeb.

Odbywają się w profesjonalnych gabinetach wyposażonych w specjalistyczne pomoce rehabilitacyjne oraz dydaktyczne. Realizacja programu „ Za życiem” będzie trwała do końca roku 2021. Zapraszamy rodziców niepełnosprawnych maluchów do korzystania przez ich dzieci z oferowanych zajęć.