Zasady przyjęć dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach podczas epidemii

 1. Pracownicy przyjmują dzieci stacjonarnie na dwie zmiany: pierwsza zmiana 8.00-12.00, przerwa techniczna 12.00-13.00, druga zmiana 13.00-17.00.
 2. Podczas przerwy technicznej pracownicy kończący pracę wietrzą pomieszczenie, pracownik obsługi odkaża powierzchnie.
 3. Kolejne wietrzenie (okno otwiera lub uchyla pracownik pedagogiczny)  i odkażanie następuje po godz.17.00.
 4. Ponadto wietrzenie gabinetów odbywa się co godzinę, podczas pracy z dzieckiem.
 5. Pracownicy podczas przerwy technicznej nie przebywają w gabinetach.
 6. Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z dzieckiem zobowiązani są do noszenia przyłbicy lub maseczki zapewnionych przez pracodawcę.
 7. Nauczyciele-logopedzi noszą przyłbice i posługują się przesłoną z plexy.
 8. Pracownicy kilkakrotnie w ciągu dnia pracy dezynfekują dłonie środkiem odkażającym zapewnionym przez pracodawcę.
 9. Pracownicy pedagogiczni prowadzący terapię, dezynfekują powierzchnie po każdym przyjęciu dziecka.
 10. Pracownik pedagogiczny przyjmujący dziecko na zewnątrz budynku, przez okno na parterze, przez okno w poczekalni (wwr, OKRO), przed wejściem do przed wejściem do budynku PZPO-filia w Bieczu:
  1. mierzy mu temperaturę przy wejściu do Poradni termometrem bezdotykowym- temperatura ciała powinna być  w normie, w razie podwyższonej temperatury dziecko nie może być przyjęte na badanie; zapisuje temperaturę w arkuszu ankiety,
  2. każdorazowo ankietuje rodzica następującymi pytaniami: 
   1. czy dziecko jest zdrowe? 
   2. czy dziecko miało kontakt z osobami chorymi na COVID-19?
   3. czy dziecko ma kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym?
   4. w razie odpowiedzi twierdzącej, na którekolwiek z pytań, dziecko nie może być przyjęte na badanie lub terapię,
   5. ankieta pozostaje w karcie dziecka,
  3. dba o to, żeby dziecko wchodzące do Poradni miało założoną mu przez rodzica maseczkę lub przyłbicę i zdezynfekowało ręce, środkiem do dezynfekcji zapewnionym przez Poradnię,
  4. dba o to, żeby dziecko miało własne przybory do pisania i nie przynosiło ze sobą zbędnych przedmiotów,
  5. umożliwia dziecku przemieszczanie się wprost do gabinetu badań lub terapii. Dziecko nie oczekuje w poczekali przed, w trakcie i po badaniu. 
 11. W razie potrzeby dziecko korzysta z toalety dla klientów.
 12. Rodzic nie oczekuje w poczekalni, o omówionej godzinie odbiera dziecko  z Poradni.
 13. Wniosek, zgłoszenie do Poradni Rodzic podpisuje w domu i dostarcza do Poradni pocztą lub przez skrzynkę pocztową Poradni. Jeśli chce to zrobić na miejscu, wówczas pracownik umożliwia mu, to przez okno gabinetu na parterze lub na stoliku przy wejściu do budynku, na zewnątrz. W filii Poradni w Bieczu przed budynkiem PZPO.
 14. W ciągu jednego dnia, w jednym pomieszczeniu przyjmowane jest dwoje dzieci, po jednym na każdej zmianie. Dotyczy to budynku głównego Poradni  w Gorlicach.
 15. W filii w Bieczu przyjmowane jest jedno dziecko, w ciągu jednego dnia,  w jednym pomieszczeniu.
 16. Zajęcia grupowe mogą być prowadzone tyle w grupie składającej się z uczniów tego samego oddziału szkolnego.
 17. Podczas badania, terapii, kontaktu z rodzicem należy zachować minimalną odległość 1,5 m. od dziecka, rodzica. Dziecko pracuje przy oddzielnym stoliku. Stosuje się testy i narzędzia diagnostyczne umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości i ich dezynfekcję.
 18. Wywiad z rodzicem, omówienie wyników badań prowadzony jest przez telefon lub komunikatory internetowe.
 19. W kontakcie z pracownikiem Poradni rodzic powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.
 20. Drzwi wejściowe do Poradni pozostają zamknięte.
 21. Nauczyciele zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracują z dziećmi tylko w gabinetach w przyziemiu.
 22. Mierzenie temperatury dziecka-uczestnika wwr i ankietowanie odbywa się przez okno w poczekalni.
 23. Odstępy między kolejnymi przyjęciami dzieci na wwr i OKRO muszą wynosi co najmniej 15 minut.
 24. W wyjątkowych przypadkach, gdy rodzic musi przebywać z dzieckiem  na zajęciach, ankieta i mierzenie temperatury dotyczą również jego.
 25. Dziecko do lat 4 nie musi mieć założonej osłony ust i nosa.
 26. Osłony twarzy i nosa nie musi zakładać osoba z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi: w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.
 27. Nauczyciel wwr i OKRO samodzielnie dokonuje wietrzenia sali, a w razie konieczności dezynfekcji powierzchni.
 28. Wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się do każdych uczestniku zajęć wwr i OKRO.